Sara Irisdotter Aldenmyr - Etik i professionellt lärarskap

Sara Irisdotter Aldenmyr - Etik i professionellt lärarskap

Forskning från Högskolan Dalarna

Share Podcast:
Sara Irisdotter Aldenmyr, docent i Pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna, introducerar vad etisk medvetenhet i professionellt lärarskap kan innebära. Hur kan man som lärare resonera kring syftet för sin lärargärning och i vems tjänst man arbetar som lärare? Etiken kan erbjuda intellektuella redskap när lärare ställer sig dessa frågor....
Read More
Sara Irisdotter Aldenmyr, docent i Pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna, introducerar vad etisk medvetenhet i professionellt lärarskap kan innebära. Hur kan man som lärare resonera kring syftet för sin lärargärning och i vems tjänst man arbetar som lärare? Etiken kan erbjuda intellektuella redskap när lärare ställer sig dessa frågor....
Read More