Sex | Boží troufalý nápad: Zimzum sexuality // Lukáš Targosz

Sex | Boží troufalý nápad: Zimzum sexuality // Lukáš Targosz

Element Podcast Hradec Kralove

Share Podcast:
Nikdo si nemůže sex jen tak „vzít“. Musí být darován. Takový sex vytváří zimzum: responsivní, dynamický, exkluzivní a svatý prostor. Díky tomu cokoliv do prostoru vložíme, znásobí se. Zimzum je exkluzivní a svatý prostor, protože je uzavřený a sdílený. Exkluzivita omezuje, ale také zvýrazňuje....
Read More
Nikdo si nemůže sex jen tak „vzít“. Musí být darován. Takový sex vytváří zimzum: responsivní, dynamický, exkluzivní a svatý prostor. Díky tomu cokoliv do prostoru vložíme, znásobí se. Zimzum je exkluzivní a svatý prostor, protože je uzavřený a sdílený. Exkluzivita omezuje, ale také zvýrazňuje....
Read More