SOS - EP340 ห่วงโซ่อุปทานของเนื้อวัวที่ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่า

SOS - EP340 ห่วงโซ่อุปทานของเนื้อวัวที่ปราศจากการตัดไม้ทำลาย...

SOS Sustainability 101

Share Podcast:
บริษัทส่งออกเนื้อขนาดใหญ่ที่สุดของบราซิลซื้อปศุสัตว์จากฟาร์มที่ทำลายผืนป่าอเมซอน สิ่งนี้ส่งอย่างไรบ้างในเชิงธุรกิจ?The Guardian: 27 July 2020Revealed: new evidence links Brazil meat giant JBS to Amazon deforestation
บริษัทส่งออกเนื้อขนาดใหญ่ที่สุดของบราซิลซื้อปศุสัตว์จากฟาร์มที่ทำลายผืนป่าอเมซอน สิ่งนี้ส่...Read More