Western nations aim to ramp up vaccine exports - Länsimaat pyrkivät kiihdyttämään rokotteiden vientiä

Share:

Listens: 0

SBS Finnish - SBS Radio Finnish

News & Politics


Nearly 50 per cent of the world's population is now fully immunised against COVID-19.  It comes amid efforts from Western nations to ramp up vaccine exports to lower income countries, while fighting against vaccine hesitancy within their own populations - Lähes puolet maailman väestöstä on nyt saanut koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen. Tämä on saavutettu länsimaiden ponnistusten tuloksena rokotteiden viemiseksi vähävaraisiin kehitysmaihin. Näissä maissa kuitenkin suhtaudutaan usein epäröivästi rokotteisiin.