Agile66 Podcast

Agile66 Podcast

Agile66Pod

Share:
Podcast อย่างเป็นทางการของ Agile66 คุยกันมันส์เรื่อง Agile เพราะ Agile ต้องพูด เราจึงทำ podcast นี้ขึ้นมา
...Read Less
Podcast อย่างเป็นทางการของ Agile66 คุยกันมันส์เรื่อง Agile เพราะ Agile ต้องพูด เราจึงทำ podcast นี้ขึ้นมา
...Read Less