Ang Paglalakbay@ttb.twr.org/tagalog

Ang Paglalakbay@ttb.twr.org/tagalog

Thru the Bible Tagalog

Share Podcast:
Ang programang ito (Ang Paglalakbay) ay bahagi lamang ng malawakang Biblikal na katuruan at ministeryo ng Thru the Bible. Ang mga seryeng ito ay orihinal na mga akda ni Dr. J. Vernon McGee at kasalukuyang naisalin sa mahigit 100 mga lenguahe o wika. Ito po'y 30 minutong programa sa radio na naglalayon na sistematikong akayain ang mga tagapakinig sa kabuuan ng Salita ng Diyos. At ngayon po'y maaari niyo ng makuha ang mga mensaheng ito online. Nagp...
Read More
Ang programang ito (Ang Paglalakbay) ay bahagi lamang ng malawakang Biblikal na katuruan at ministeryo ng Thru the Bible. Ang mga seryeng ito ay orihinal na mga akda ni Dr. J. Vernon McGee at kasalukuyang naisalin sa mahigit 100 mga lenguahe o wika. Ito po'y 30 minutong programa sa radio na naglalayon na sistematikong akayain ang mga tagapakinig sa kabuuan ng Salita ng Diyos. At ngayon po'y maaari niyo ng makuha ang mga mensaheng ito online. Nagp...
Read More
Episodes (601)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

Mga Awit 3‑4

17 Sep 2021 | 30 mins 18 secs

Mga Awit 3‑4

17 Sep 2021 | 30 mins 18 secs

Mga Awit 2

16 Sep 2021 | 30 mins 47 secs

Mga Awit 2

16 Sep 2021 | 30 mins 47 secs

Mga Awit 1

15 Sep 2021 | 33 mins 58 secs

Mga Awit 1

15 Sep 2021 | 33 mins 58 secs

Mga Awit Panimula 1:1

14 Sep 2021 | 32 mins 53 secs

Mga Awit Panimula 1:...

14 Sep 2021 | 32 mins 53 secs

Mga Taga-Galatia 6:11‑18

13 Sep 2021 | 30 mins 39 secs

Mga Taga-Galatia 6:1...

13 Sep 2021 | 30 mins 39 secs

Mga Taga-Galatia 6:6‑11

10 Sep 2021 | 31 mins 21 secs

Mga Taga-Galatia 6:6...

10 Sep 2021 | 31 mins 21 secs

Mga Taga-Galatia 6:1‑5

09 Sep 2021 | 30 mins

Mga Taga-Galatia 6:1...

09 Sep 2021 | 30 mins

Mga Taga-Galatia 5:22‑26

08 Sep 2021 | 30 mins 05 secs

Mga Taga-Galatia 5:2...

08 Sep 2021 | 30 mins 05 secs

Mga Taga-Galatia 5:16‑21

07 Sep 2021 | 30 mins 46 secs

Mga Taga-Galatia 5:1...

07 Sep 2021 | 30 mins 46 secs

Mga Taga-Galatia 5:5‑16

06 Sep 2021 | 30 mins 49 secs

Mga Taga-Galatia 5:5...

06 Sep 2021 | 30 mins 49 secs

Mga Taga-Galatia 5:1‑4

03 Sep 2021 | 30 mins 42 secs

Mga Taga-Galatia 5:1...

03 Sep 2021 | 30 mins 42 secs

Mga Taga-Galatia 4:9‑31

02 Sep 2021 | 30 mins 27 secs

Mga Taga-Galatia 4:9...

02 Sep 2021 | 30 mins 27 secs

Mga Taga-Galatia 4:6‑24

01 Sep 2021 | 30 mins 03 secs

Mga Taga-Galatia 4:6...

01 Sep 2021 | 30 mins 03 secs

Mga Taga-Galatia 4:1‑7

31 Aug 2021 | 30 mins 05 secs

Mga Taga-Galatia 4:1...

31 Aug 2021 | 30 mins 05 secs

Mga Taga-Galatia 3:19‑29

30 Aug 2021 | 31 mins 57 secs

Mga Taga-Galatia 3:1...

30 Aug 2021 | 31 mins 57 secs