AWR Nepali / Nepalese / नेपाली

AWR Nepali / Nepalese / नेपाली

podcasts@awr.org (AWR)

Share:
Nepali radio program from Adventist World Radio
Nepali radio program from Adventist World Radio
Episodes (1164)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

परमेश्वरको भण्डारे , भजन ...

22 Oct 2021 | 28 mins 57 secs

परमेश्वरको भण्डारे ,...

22 Oct 2021 | 28 mins 57 secs

परमेश्वरको सहयोग माग्नु ,...

21 Oct 2021 | 28 mins 57 secs

परमेश्वरको सहयोग माग...

21 Oct 2021 | 28 mins 57 secs

प्रार्थनाको शक्ति , भजन -...

20 Oct 2021 | 28 mins 57 secs

प्रार्थनाको शक्ति , ...

20 Oct 2021 | 28 mins 57 secs

सामाजिक संजाल , भजन - बिज...

19 Oct 2021 | 28 mins 57 secs

सामाजिक संजाल , भजन ...

19 Oct 2021 | 28 mins 57 secs

गहिरिएका कुराहरु , भजन - ...

18 Oct 2021 | 28 mins 57 secs

गहिरिएका कुराहरु , भ...

18 Oct 2021 | 28 mins 57 secs

बत्ति बालि राख , भजन - ये...

17 Oct 2021 | 28 mins 58 secs

बत्ति बालि राख , भजन...

17 Oct 2021 | 28 mins 58 secs

हामी के गर्न सक्छौ , भजन ...

16 Oct 2021 | 28 mins 57 secs

हामी के गर्न सक्छौ ,...

16 Oct 2021 | 28 mins 57 secs

परमेश्वरको नक्सा , भजन - ...

15 Oct 2021 | 28 mins 57 secs

परमेश्वरको नक्सा , भ...

15 Oct 2021 | 28 mins 57 secs

रिस , फलोरेन्स नाटिङ्गगेल

14 Oct 2021 | 28 mins 57 secs

रिस , फलोरेन्स नाटिङ...

14 Oct 2021 | 28 mins 57 secs

दुई ब्यक्तिहरु , भजन - मै...

13 Oct 2021 | 28 mins 58 secs

दुई ब्यक्तिहरु , भजन...

13 Oct 2021 | 28 mins 58 secs

बहुमुल्य मोती , भजन - मेर...

12 Oct 2021 | 28 mins 57 secs

बहुमुल्य मोती , भजन ...

12 Oct 2021 | 28 mins 57 secs

परमेश्वरको प्रबिधि , भजन ...

11 Oct 2021 | 28 mins 57 secs

परमेश्वरको प्रबिधि ,...

11 Oct 2021 | 28 mins 57 secs

नेवाराको रुख , भजन सातै र...

10 Oct 2021 | 28 mins 57 secs

नेवाराको रुख , भजन स...

10 Oct 2021 | 28 mins 57 secs

जिब्रो , भजन - क्रुसको फे...

09 Oct 2021 | 28 mins 57 secs

जिब्रो , भजन - क्रुस...

09 Oct 2021 | 28 mins 57 secs

ज्वालामुखि , भजन - पवित्र...

08 Oct 2021 | 28 mins 58 secs

ज्वालामुखि , भजन - प...

08 Oct 2021 | 28 mins 58 secs