Balance Du Jour

Balance Du Jour

Sandy

Share:
A wannabe storyteller’s wellness journey to become a certified yoga teacher. Namaste?!
A wannabe storyteller’s wellness journey to become a certified yoga teacher. Namaste?!
Episodes (18)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

Day 12: Anatomy Part 2

12 Jun 2018 | 29 secs

Day 12: Anatomy Part...

12 Jun 2018 | 29 secs

Day 14: Adjustments

27 Mar 2018 | 02 mins 21 secs

Day 14: Adjustments

27 Mar 2018 | 02 mins 21 secs

Day 13: Yoga is Just a Ga...

27 Mar 2018 | 02 mins 05 secs

Day 13: Yoga is Just...

27 Mar 2018 | 02 mins 05 secs

Week 4: Regular Yoga Clas...

27 Mar 2018 | 01 min 47 secs

Week 4: Regular Yoga...

27 Mar 2018 | 01 min 47 secs

Week 3: Regular Yoga Clas...

18 Mar 2018 | 03 mins 40 secs

Week 3: Regular Yoga...

18 Mar 2018 | 03 mins 40 secs

Day 11: Anatomy Part 1

18 Mar 2018 | 02 mins 09 secs

Day 11: Anatomy Part...

18 Mar 2018 | 02 mins 09 secs

Day 10: Rookies in Traini...

15 Mar 2018 | 02 mins 08 secs

Day 10: Rookies in T...

15 Mar 2018 | 02 mins 08 secs

Day 9: Hip and Spine Seri...

13 Mar 2018 | 01 min 51 secs

Day 9: Hip and Spine...

13 Mar 2018 | 01 min 51 secs

Day 8: Sanskrit and Align...

11 Mar 2018 | 02 mins 13 secs

Day 8: Sanskrit and ...

11 Mar 2018 | 02 mins 13 secs

Week 2: Regular Yoga Clas...

09 Mar 2018 | 04 mins 06 secs

Week 2: Regular Yoga...

09 Mar 2018 | 04 mins 06 secs

Day 7: The Balancing Act

08 Mar 2018 | 02 mins 32 secs

Day 7: The Balancing...

08 Mar 2018 | 02 mins 32 secs

Day 6: Crescent and Crow

08 Mar 2018 | 02 mins 24 secs

Day 6: Crescent and ...

08 Mar 2018 | 02 mins 24 secs

Day 5: Yoga History Time

08 Mar 2018 | 02 mins 36 secs

Day 5: Yoga History ...

08 Mar 2018 | 02 mins 36 secs

Week 1: Regular Yoga Clas...

04 Mar 2018 | 05 mins 15 secs

Week 1: Regular Yoga...

04 Mar 2018 | 05 mins 15 secs

Day 4: Core Day and Sun B

04 Mar 2018 | 01 min 52 secs

Day 4: Core Day and ...

04 Mar 2018 | 01 min 52 secs