Bhagavad Gita Sanskrit

Bhagavad Gita Sanskrit

Audioboom

Share Podcast:
Bhagavad Gita Sanskrit
Bhagavad Gita Sanskrit
Episodes (21)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

गुरु-वन्दना

14 Dec 2017 | 11 mins 06 secs

गुरु-वन्दना

14 Dec 2017 | 11 mins 06 secs

प्राक्कथनम्

14 Dec 2017 | 01 hr 33 mins 40 secs

प्राक्कथनम्

14 Dec 2017 | 01 hr 33 mins 40 secs

प्रथमोऽध्याय: (संशयविषादय...

14 Dec 2017 | 01 hr 45 mins 16 secs

प्रथमोऽध्याय: (संशयव...

14 Dec 2017 | 01 hr 45 mins 16 secs

द्वितीयोऽध्याय: (कर्मजिज्...

14 Dec 2017 | 02 hrs 57 mins 41 secs

द्वितीयोऽध्याय: (कर्...

14 Dec 2017 | 02 hrs 57 mins 41 secs

तृतीयोऽध्याय: (शत्रुविनाश...

14 Dec 2017 | 01 hr 56 mins 50 secs

तृतीयोऽध्याय: (शत्रु...

14 Dec 2017 | 01 hr 56 mins 50 secs

चतुर्थोऽध्याय: (यज्ञकर्मस...

14 Dec 2017 | 02 hrs 23 mins 56 secs

चतुर्थोऽध्याय: (यज्ञ...

14 Dec 2017 | 02 hrs 23 mins 56 secs

पञ्चमोऽध्याय: (यज्ञभोक्ता...

14 Dec 2017 | 01 hr 05 mins 52 secs

पञ्चमोऽध्याय: (यज्ञभ...

14 Dec 2017 | 01 hr 05 mins 52 secs

षष्ठोऽध्याय: (अभ्यासयोग:)

14 Dec 2017 | 01 hr 30 mins 10 secs

षष्ठोऽध्याय: (अभ्यास...

14 Dec 2017 | 01 hr 30 mins 10 secs

सप्तमोऽध्याय: (समग्रबोधः)

14 Dec 2017 | 57 mins 22 secs

सप्तमोऽध्याय: (समग्र...

14 Dec 2017 | 57 mins 22 secs

अष्टमोऽध्याय: (अक्षरब्रह्...

14 Dec 2017 | 01 hr 22 mins 18 secs

अष्टमोऽध्याय: (अक्षर...

14 Dec 2017 | 01 hr 22 mins 18 secs

नवमोऽध्याय: (राजविद्याजाग...

14 Dec 2017 | 01 hr 24 mins 34 secs

नवमोऽध्याय: (राजविद्...

14 Dec 2017 | 01 hr 24 mins 34 secs

दशमोऽध्याय: (विभूतिवर्णनम...

14 Dec 2017 | 01 hr 15 mins 53 secs

दशमोऽध्याय: (विभूतिव...

14 Dec 2017 | 01 hr 15 mins 53 secs

एकादशोऽध्याय: (विश्वरूपदर...

14 Dec 2017 | 01 hr 41 mins 51 secs

एकादशोऽध्याय: (विश्व...

14 Dec 2017 | 01 hr 41 mins 51 secs

द्वादशोऽध्याय: (भक्तियोग:...

14 Dec 2017 | 39 mins 24 secs

द्वादशोऽध्याय: (भक्त...

14 Dec 2017 | 39 mins 24 secs

त्रयोदशोऽध्याय: (क्षेत्रक...

14 Dec 2017 | 55 mins 07 secs

त्रयोदशोऽध्याय: (क्ष...

14 Dec 2017 | 55 mins 07 secs