Botanic Garden Chemistry Audio Tour

Botanic Garden Chemistry Audio Tour

Oxford University

Share:
A chemistry tour of the Oxford University Botanic Garden.
A chemistry tour of the Oxford University Botanic Garden.
Episodes (21)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

21. Thank you and goodbye

18 Oct 2012 | 20 secs

21. Thank you and go...

18 Oct 2012 | 20 secs

20. Pigments from plants

18 Oct 2012 | 01 min 10 secs

20. Pigments from pl...

18 Oct 2012 | 01 min 10 secs

19. Plants in extreme env...

18 Oct 2012 | 41 secs

19. Plants in extrem...

18 Oct 2012 | 41 secs

18. Why are plants green?

18 Oct 2012 | 01 min 16 secs

18. Why are plants g...

18 Oct 2012 | 01 min 16 secs

17. Ancient pigments

18 Oct 2012 | 02 mins 36 secs

17. Ancient pigments

18 Oct 2012 | 02 mins 36 secs

16. Nitrogen fixation

18 Oct 2012 | 01 min 16 secs

16. Nitrogen fixatio...

18 Oct 2012 | 01 min 16 secs

15. Nitrogen uptake by pl...

18 Oct 2012 | 53 secs

15. Nitrogen uptake ...

18 Oct 2012 | 53 secs

14. The caramel tree

18 Oct 2012 | 02 mins 55 secs

14. The caramel tree

18 Oct 2012 | 02 mins 55 secs

13. New medicines from pl...

18 Oct 2012 | 01 min 05 secs

13. New medicines fr...

18 Oct 2012 | 01 min 05 secs

12. Healing molecules or ...

18 Oct 2012 | 02 mins 22 secs

12. Healing molecule...

18 Oct 2012 | 02 mins 22 secs

11. The machine inside pl...

18 Oct 2012 | 01 min 13 secs

11. The machine insi...

18 Oct 2012 | 01 min 13 secs

10. Colourful vegetables

18 Oct 2012 | 02 mins 03 secs

10. Colourful vegeta...

18 Oct 2012 | 02 mins 03 secs

09. The hottest plant in ...

18 Oct 2012 | 02 mins 36 secs

09. The hottest plan...

18 Oct 2012 | 02 mins 36 secs

08. The chemistry of deca...

18 Oct 2012 | 01 min 44 secs

08. The chemistry of...

18 Oct 2012 | 01 min 44 secs

07. The many tastes of gi...

18 Oct 2012 | 02 mins 08 secs

07. The many tastes ...

18 Oct 2012 | 02 mins 08 secs