Cilaul Hatır - Abdulkadir Geylani Hazretleri - Meviza

Cilaul Hatır - Abdulkadir Geylani Hazretleri - Meviza

Meviza

Share Podcast:
Eserin tam adı Cilâu'l-hâtır fi'l-bâtın ve'z-zâhir şeklindedir. Hâtır kişinin, özellikle de sûfînin gönül ve kalp dünyâsına ilâhî âlemden tecellî eden fikirler demektir. Bu durumda eserin adını dilimize, Bâtınî ve zâhirî konularda gönül dünyâsına yansıyan fikirlerin cilâsı şeklinde çevirmek mümkündür. Cilâu'l-hâtır, Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin vaazlarını bir araya getiren el-Fethu'r-Rabbânî gibi müstakil bir derlemedir ve el-Fethu’r-Rabbânî'...Read More
Eserin tam adı Cilâu'l-hâtır fi'l-bâtın ve'z-zâhir şeklindedir. Hâtır kişinin, özellikle d...Read More
Episodes (52)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

52. Sabır ve Kurbiyet

07 Aug 2013 | 20 mins 30 secs

52. Sabır ve Kurbiye...

07 Aug 2013 | 20 mins 30 secs

51. Dünyaya ve Ahirete Ka...

07 Aug 2013 | 15 mins 02 secs

51. Dünyaya ve Ahire...

07 Aug 2013 | 15 mins 02 secs

50. Kişinin Aczini Bilmes...

07 Aug 2013 | 27 mins 21 secs

50. Kişinin Aczini B...

07 Aug 2013 | 27 mins 21 secs

49. Sabır - Hüzün - Marif...

06 Aug 2013 | 29 mins 29 secs

49. Sabır - Hüzün - ...

06 Aug 2013 | 29 mins 29 secs

48. Fenafillah - Muhabbet

05 Aug 2013 | 25 mins 48 secs

48. Fenafillah - Muh...

05 Aug 2013 | 25 mins 48 secs

47. Sufiler - Tevhid

04 Aug 2013 | 18 mins 21 secs

47. Sufiler - Tevhid

04 Aug 2013 | 18 mins 21 secs

46. Nefse ve Dünyaya Alda...

04 Aug 2013 | 10 mins 59 secs

46. Nefse ve Dünyaya...

04 Aug 2013 | 10 mins 59 secs

45. Belaların Hikmeti

04 Aug 2013 | 06 mins 39 secs

45. Belaların Hikmet...

04 Aug 2013 | 06 mins 39 secs

44. Güzel Ahlak

03 Aug 2013 | 19 mins 31 secs

44. Güzel Ahlak

03 Aug 2013 | 19 mins 31 secs

43. Kıyamet Gününe Hazırl...

29 Jul 2013 | 25 mins 50 secs

43. Kıyamet Gününe H...

29 Jul 2013 | 25 mins 50 secs

42. Kalp Katılığı - Havf ...

29 Jul 2013 | 19 mins 56 secs

42. Kalp Katılığı - ...

29 Jul 2013 | 19 mins 56 secs

41. Şükür

26 Jul 2013 | 17 mins 10 secs

41. Şükür

26 Jul 2013 | 17 mins 10 secs

40. Zikir - Muhasebe (Nef...

26 Jul 2013 | 10 mins 26 secs

40. Zikir - Muhasebe...

26 Jul 2013 | 10 mins 26 secs

39. Belaya Sabretmek - Te...

26 Jul 2013 | 14 mins 48 secs

39. Belaya Sabretmek...

26 Jul 2013 | 14 mins 48 secs

38. Cennet Nimetleri

26 Jul 2013 | 07 mins 36 secs

38. Cennet Nimetleri

26 Jul 2013 | 07 mins 36 secs