Cùng nhau học tiếng Nhật - Đài phát thanh Nhật Bản NHK WORLD

Cùng nhau học tiếng Nhật - Đài phát thanh Nhật Bản NHK WORLD

NHK WORLD RADIO JAPAN

Share Podcast:
NHK, đài phát thanh và truyền hình công cộng duy nhất của Nhật Bản, cung cấp miễn phí podcast của khóa học tiếng Nhật đáng tin cậy này! Bạn có thể dễ dàng bắt đầu học ngữ pháp và từ vựng cơ bản qua việc theo dõi câu chuyện của Anna, một du học sinh học tiếng Nhật tại một trường đại học ở Tokyo. nhk.jp/lesson...
Read More
NHK, đài phát thanh và truyền hình công cộng duy nhất của Nhật Bản, cung cấp miễn phí podcast của khóa học tiếng Nhật đáng tin cậy này! Bạn có thể dễ dàng bắt đầu học ngữ pháp và từ vựng cơ bản qua việc theo dõi câu chuyện của Anna, một du học sinh học tiếng Nhật tại một trường đại học ở Tokyo. nhk.jp/lesson...
Read More
Episodes (48)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

Lesson 48

19 Mar 2018 | 10 mins

Lesson 48

19 Mar 2018 | 10 mins

Lesson 47

12 Mar 2018 | 10 mins

Lesson 47

12 Mar 2018 | 10 mins

Lesson 46

05 Mar 2018 | 10 mins

Lesson 46

05 Mar 2018 | 10 mins

Lesson 45

26 Feb 2018 | 10 mins

Lesson 45

26 Feb 2018 | 10 mins

Lesson 44

19 Feb 2018 | 10 mins

Lesson 44

19 Feb 2018 | 10 mins

Lesson 43

12 Feb 2018 | 10 mins

Lesson 43

12 Feb 2018 | 10 mins

Lesson 42

05 Feb 2018 | 10 mins

Lesson 42

05 Feb 2018 | 10 mins

Lesson 41

29 Jan 2018 | 10 mins

Lesson 41

29 Jan 2018 | 10 mins

Lesson 40

22 Jan 2018 | 10 mins

Lesson 40

22 Jan 2018 | 10 mins

Lesson 39

15 Jan 2018 | 10 mins

Lesson 39

15 Jan 2018 | 10 mins

Lesson 38

08 Jan 2018 | 10 mins

Lesson 38

08 Jan 2018 | 10 mins

Lesson 37

25 Dec 2017 | 10 mins

Lesson 37

25 Dec 2017 | 10 mins

Lesson 36

18 Dec 2017 | 10 mins

Lesson 36

18 Dec 2017 | 10 mins

Lesson 35

11 Dec 2017 | 10 mins

Lesson 35

11 Dec 2017 | 10 mins

Lesson 34

04 Dec 2017 | 10 mins

Lesson 34

04 Dec 2017 | 10 mins