Debattklubben

Debattklubben

Debattklubben

Share Podcast:
Debattklubben är ett forum för debatter och diskussioner – av alla de slag. Med Debattklubben vill vi skapa debatter som tar avstamp i verkligheten. Vi vill lyfta fram sakfrågorna och rikta in debatten på lösningar. Vi låter den som blir intervjuad tala till punkt. Vi redigerar inte våra intervjuer. Vi låter han/hon berätta som det är, hur tongångarna går, i Riksdagen, i EU och varför. Vår förhoppning är att debattklubben.se ska bidra till ökad f...
Read More
Debattklubben är ett forum för debatter och diskussioner – av alla de slag. Med Debattklubben vill vi skapa debatter som tar avstamp i verkligheten. Vi vill lyfta fram sakfrågorna och rikta in debatten på lösningar. Vi låter den som blir intervjuad tala till punkt. Vi redigerar inte våra intervjuer. Vi låter han/hon berätta som det är, hur tongångarna går, i Riksdagen, i EU och varför. Vår förhoppning är att debattklubben.se ska bidra till ökad f...
Read More
Episodes (6)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

Avsnitt 24: Privatvård i ...

19 Dec 2016 | 22 mins 06 secs

Avsnitt 24: Privatvå...

19 Dec 2016 | 22 mins 06 secs

Avsnitt 23: Integrationsa...

19 Dec 2016 | 29 mins 55 secs

Avsnitt 23: Integrat...

19 Dec 2016 | 29 mins 55 secs

Avsnitt 22: EU:s vapendir...

19 Dec 2016 | 36 mins 13 secs

Avsnitt 22: EU:s vap...

19 Dec 2016 | 36 mins 13 secs

Avsnitt 21 - 30-talet

08 Dec 2016 | 28 mins 39 secs

Avsnitt 21 - 30-tale...

08 Dec 2016 | 28 mins 39 secs

Avsnitt 19 - Fidel Castro

05 Dec 2016 | 19 mins 46 secs

Avsnitt 19 - Fidel C...

05 Dec 2016 | 19 mins 46 secs

Avsnitt 18 - Cecilia Gier...

05 Dec 2016 | 32 mins 39 secs

Avsnitt 18 - Cecilia...

05 Dec 2016 | 32 mins 39 secs