Dissektion

Dissektion

Akademin Utbildning och humaniora

Share Podcast:
Det här albumet består av tre filmer som visar en dissektion av ett "hjärtslag" dvs hjärta, lungor, njure och lever. Dissektionen ingår i kurser på Högskolan Dalarna....
Read More
Det här albumet består av tre filmer som visar en dissektion av ett "hjärtslag" dvs hjärta, lungor, njure och lever. Dissektionen ingår i kurser på Högskolan Dalarna....
Read More