Djela kojima se zaslužuje šefa’at na Sudnjem danu

Share:

Listens: 1

About

U ovom audio klipu daija spominje dijela kojima čovjek zaslužuje šefa’at ili zauzimanje onih kojima Allah to dozvoli, na Sudnjem danu.