Drömarbetsplatsen

Drömarbetsplatsen

Equal Relations punkt se

Share Podcast:
Jag hjälper arbetsgivare att skapa en jämlik, mer jämställd och inkluderande organisation fri från diskriminering, en där alla trivs och samarbetar. I den här podcasten talar jag med gäster om vad arbetsgivare kan göra för att skapa den ideala arbetsplatsen ur ett socialt perspektiv och hur vi medarbetare själva kan agera för att skapa bättre relationer med våra kollegor. www.equalrelations.se...
Read More
Jag hjälper arbetsgivare att skapa en jämlik, mer jämställd och inkluderande organisation fri från diskriminering, en där alla trivs och samarbetar. I den här podcasten talar jag med gäster om vad arbetsgivare kan göra för att skapa den ideala arbetsplatsen ur ett socialt perspektiv och hur vi medarbetare själva kan agera för att skapa bättre relationer med våra kollegor. www.equalrelations.se...
Read More