Easy English with KruMae FMCP English

Easy English with KruMae FMCP English

KruMae FMCP English

Share:
เข้าฟังเทคนิคการเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษในทุกๆด้านกับเม เมมีประสบการณ์ในการเข้าเรียนทั้งโรงเรียนที่ไทย และอเมริกาจึงเห็นความแตกต่างและปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ เมจะแนะนำแนวทางในการฝึกให้สามารถเก่งได้ด้วยตัวเอง
...Read Less
เข้าฟังเทคนิคการเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษในทุกๆด้านกับเม เมมีประสบการณ์ในการเข้าเรียนทั้งโรงเรียนที่ไทย และอเมริกาจึงเห็นความแตกต่างและปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ เมจะแนะนำแนวทางในการฝึกให้สามารถเก่งได้ด้วยตัวเอง
...Read Less
Episodes (53)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

หมดกำลังใจสอบ IELTS SPEAK...

19 Jul 2021 | 07 mins 03 secs

หมดกำลังใจสอบ IELTS ...

19 Jul 2021 | 07 mins 03 secs

IELTS READING : ควรเขียนค...

06 Jul 2021 | 04 mins 04 secs

IELTS READING : ควรเ...

06 Jul 2021 | 04 mins 04 secs

IELTS Speaking : ตอบผิด ห...

01 Jul 2021 | 06 mins 07 secs

IELTS Speaking : ตอบ...

01 Jul 2021 | 06 mins 07 secs

สิ่งที่คุณควรรู้--ก่อนไปอ...

20 May 2021 | 11 mins 17 secs

สิ่งที่คุณควรรู้--ก่...

20 May 2021 | 11 mins 17 secs

IELTS Speaking :ใช้สำเนีย...

18 May 2021 | 05 mins 58 secs

IELTS Speaking :ใช้ส...

18 May 2021 | 05 mins 58 secs

วิธีเตรียมสอบ IELTS เพื่อ...

17 May 2021 | 09 mins 12 secs

วิธีเตรียมสอบ IELTS ...

17 May 2021 | 09 mins 12 secs

วิธีจำคำศัพท์ IELTS อย่าง...

28 Apr 2021 | 08 mins 04 secs

วิธีจำคำศัพท์ IELTS ...

28 Apr 2021 | 08 mins 04 secs

วิธีทำ IELTS Writing ให้เ...

22 Apr 2021 | 07 mins 08 secs

วิธีทำ IELTS Writing...

22 Apr 2021 | 07 mins 08 secs

IELTS SPEAKING ไม่ผ่าน..เ...

20 Apr 2021 | 06 mins 20 secs

IELTS SPEAKING ไม่ผ่...

20 Apr 2021 | 06 mins 20 secs

จะเตรียมสอบ IELTS Writing...

20 Jan 2021 | 10 mins 58 secs

จะเตรียมสอบ IELTS Wr...

20 Jan 2021 | 10 mins 58 secs

ให้ออกจากโครงการครูคืนถิ่...

11 Jan 2021 | 07 mins 03 secs

ให้ออกจากโครงการครูค...

11 Jan 2021 | 07 mins 03 secs

เสียคะแนน IELTS SPEAKING ...

29 Dec 2020 | 05 mins 56 secs

เสียคะแนน IELTS SPEA...

29 Dec 2020 | 05 mins 56 secs

วิธีแก้อาการ "หมดไฟ" ในกา...

11 Dec 2020 | 06 mins 45 secs

วิธีแก้อาการ "หมดไฟ"...

11 Dec 2020 | 06 mins 45 secs

บทเรียนราคาแพงจากการติว I...

03 Dec 2020 | 06 mins 52 secs

บทเรียนราคาแพงจากการ...

03 Dec 2020 | 06 mins 52 secs

สอบ IELTS LISTENING ไม่ผ่...

30 Nov 2020 | 05 mins 55 secs

สอบ IELTS LISTENING ...

30 Nov 2020 | 05 mins 55 secs