Furbo

Furbo

Reza Tavakoli

Share:
Share:
در پادکست فارسی فوربو هر قسمت به یکی‌ از مباحث مربوط به دیجیتال مارکتینگ، کسب و کارهای اینترنتی و رشد مهارت‌های فردی خواهیم پرداخت
در پادکست فارسی فوربو هر قسمت به یکی‌ از مباحث مربوط به دیجیتال مارکتینگ، کسب و کارهای این...Read More
Episodes (35)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

E34: Compete with Digikal...

23 May 2020 | 13 mins 57 secs

E34: Compete with Di...

23 May 2020 | 13 mins 57 secs

E33: Switch Local to Onli...

16 May 2020 | 20 mins 19 secs

E33: Switch Local to...

16 May 2020 | 20 mins 19 secs

E32: Low Capital IB – قسم...

31 Mar 2020 | 13 mins 24 secs

E32: Low Capital IB ...

31 Mar 2020 | 13 mins 24 secs

E31: Create Online Shop –...

23 Mar 2020 | 13 mins 43 secs

E31: Create Online S...

23 Mar 2020 | 13 mins 43 secs

E30: Create Website – قسم...

16 Mar 2020 | 12 mins 33 secs

E30: Create Website ...

16 Mar 2020 | 12 mins 33 secs

E29: Business Name

10 Mar 2020 | 14 mins 32 secs

E29: Business Name

10 Mar 2020 | 14 mins 32 secs

E28: Idea and Plan

29 Feb 2020 | 12 mins 02 secs

E28: Idea and Plan

29 Feb 2020 | 12 mins 02 secs

E27: 5 Tips for Start

22 Feb 2020 | 16 mins 33 secs

E27: 5 Tips for Star...

22 Feb 2020 | 16 mins 33 secs

E26: SMM

08 Feb 2020 | 22 mins 24 secs

E26: SMM

08 Feb 2020 | 22 mins 24 secs

N1: Vote for Us

04 Feb 2020 | 02 mins 04 secs

N1: Vote for Us

04 Feb 2020 | 02 mins 04 secs

E25: Email Marketing

01 Feb 2020 | 21 mins 53 secs

E25: Email Marketing

01 Feb 2020 | 21 mins 53 secs

E24: SEM

25 Jan 2020 | 25 mins 53 secs

E24: SEM

25 Jan 2020 | 25 mins 53 secs

E23: Content Marketing

18 Jan 2020 | 23 mins 43 secs

E23: Content Marketi...

18 Jan 2020 | 23 mins 43 secs

E22: Internet Marketing

11 Jan 2020 | 23 mins 42 secs

E22: Internet Market...

11 Jan 2020 | 23 mins 42 secs

E21: The 5 Second Rule

01 Jan 2020 | 18 mins 51 secs

E21: The 5 Second Ru...

01 Jan 2020 | 18 mins 51 secs