Giáo dục cho bệnh nhân của công ty Glidewell

Giáo dục cho bệnh nhân của công ty Glidewell

Glidewell Laboratories

Share:
Công ty Glidewell có cung cấp miễn phí những bài thuyết trình nha khoa giáo dục bệnh nhân về lợi ích của thủ tục và các sản phẩm phổ biến nhất  mà các nha sĩ.hay khuyến cáo.
...Read Less
Công ty Glidewell có cung cấp miễn phí những bài thuyết trình nha khoa giáo dục bệnh nhân về lợi ích của thủ tục và các sản phẩm phổ biến nhất  mà các nha sĩ.hay khuyến cáo.
...Read Less
Episodes (10)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

(Vietnamese) Custom Teeth...

01 Oct 2010 | 01 min 42 secs

(Vietnamese) Custom ...

01 Oct 2010 | 01 min 42 secs

(Vietnamese) Implant Crow...

01 Oct 2010 | 02 mins 39 secs

(Vietnamese) Implant...

01 Oct 2010 | 02 mins 39 secs

(Vietnamese) Vivaneers™ N...

01 Oct 2010 | 02 mins 09 secs

(Vietnamese) Vivanee...

01 Oct 2010 | 02 mins 09 secs

(Vietnamese) Captek™ Crow...

01 Oct 2010 | 01 min 53 secs

(Vietnamese) Captek™...

01 Oct 2010 | 01 min 53 secs

(Vietnamese) Silent Nite®...

01 Oct 2010 | 06 mins 17 secs

(Vietnamese) Silent ...

01 Oct 2010 | 06 mins 17 secs

(Vietnamese) Simply Natur...

01 Oct 2010 | 08 mins 29 secs

(Vietnamese) Simply ...

01 Oct 2010 | 08 mins 29 secs

(Vietnamese) PlaySafe® Sp...

01 Oct 2010 | 09 mins 22 secs

(Vietnamese) PlaySaf...

01 Oct 2010 | 09 mins 22 secs

(Vietnamese) BioTemps® Pr...

01 Oct 2010 | 06 mins 16 secs

(Vietnamese) BioTemp...

01 Oct 2010 | 06 mins 16 secs

(Vietnamese) Comfort H/S ...

01 Oct 2010 | 02 mins 39 secs

(Vietnamese) Comfort...

01 Oct 2010 | 02 mins 39 secs

(Vietnamese) Prismatik Cl...

01 Oct 2010 | 02 mins 38 secs

(Vietnamese) Prismat...

01 Oct 2010 | 02 mins 38 secs