HUR MAN RÄDDAR VÄRLDEN

HUR MAN RÄDDAR VÄRLDEN

Agnes Karlsson och Peg Magnusson

Share:
Share:
Hur räddar man världen? Med utgångspunkt i FN:s Globala Mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) diskuterar vännerna Agnes Karlsson och Peg Magnusson hur hållbar utveckling kan övervinna globala problem så som fattigdom, klimathotet och ojämlikhet. Varje avsnitt tar upp ett av de 17 målen och syftar till att på ett lättsamt sätt informera den breda massan om vilka utmaningar världen står inför, vad vi tillsammans kan göra åt det och hur Agenda 20...Read More
Hur räddar man världen? Med utgångspunkt i FN:s Globala Mål för hållbar utveckling (Agenda...Read More