Izvori grijeha

Share:

Listens: 0

About

Upozorava daijau ovom predavanju na izvore grijeha i njihove štetne i posljedice po čovjekov život na dunjaluku i na ahiretu, kao i na društvo u kome živi.