கதை நேரம் | Tamil Bedtime Stories (Kids Podcast)

கதை நேரம் | Tamil Bedtime Stories (Kids Podcast)

Bhargav Kesavan

Share:
கதை கேட்க யாருக்குத்தான் பிடிக்காது? மழலைப் பருவத்தில் நாம் கேட்ட, படித்த கதைகளை மீண்டும் ஒருமுறை கேட்கும்போது பழைய நினைவலைகளுடன் அந்த கதைகளை அசைபோடும் விதமே தனி சுகம். இக்கால குழந்தைகள் YouTubeஇல் அமெரிக்க, ரஷ்ய குழந்தைகள் விளையாடுவதைத்தானே பெரும்பாலும் பார்க்கின்றனர், நாம் கேட்டு வளர்ந்த கதைகளை அவர்களுக்கு சொல்வதிலும் ஒரு தனி மகிழ்ச்சிதானே? ____ Tamil Stories for kids | Tamil stories for children and toddlers | Tamil Podcast for Children | Kids Bedtime Stories in Tamil | Tamil podcast for Kids | Story time Tamil | Tamil Children’s Podcast | Tamil Kids podcast | Tamil Podcasts.
...Read More
கதை கேட்க யாருக்குத்தான் பிடிக்காது? மழலைப் பருவத்தில் நாம் கேட்ட, படித்த கதைகளை மீண்டும் ஒருமுறை கேட்கும்போது பழைய நினைவலைகளுடன் அந்த கதைகளை அசைபோடும் விதமே தனி சுகம். இக்கால குழந்தைகள் YouTubeஇல் அமெரிக்க, ரஷ்ய குழந்தைகள் விளையாடுவதைத்தானே பெரும்பாலும் பார்க்கின்றனர், நாம் கேட்டு வளர்ந்த கதைகளை அவர்களுக்கு சொல்வதிலும் ஒரு தனி மகிழ்ச்சிதானே? ____ Tamil Stories for kids | Tamil stories for children and toddlers | Tamil Podcast for Children | Kids Bedtime Stories in Tamil | Tamil podcast for Kids | Story time Tamil | Tamil Children’s Podcast | Tamil Kids podcast | Tamil Podcasts.
...Read More
Episodes (319)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

316 | 93 - ராஜா கொடுத்த ஆ...

01 Dec 2022 | 07 mins 42 secs

316 | 93 - ராஜா கொடு...

01 Dec 2022 | 07 mins 42 secs

315 | 40 - கூண்டுக் கிளி ...

30 Nov 2022 | 07 mins 43 secs

315 | 40 - கூண்டுக் ...

30 Nov 2022 | 07 mins 43 secs

314 | 39 - போலி சந்நியாசி...

29 Nov 2022 | 06 mins 42 secs

314 | 39 - போலி சந்ந...

29 Nov 2022 | 06 mins 42 secs

313 | 09 - எறும்பின் தன்ன...

28 Nov 2022 | 03 mins 25 secs

313 | 09 - எறும்பின்...

28 Nov 2022 | 03 mins 25 secs

312 | 19 - அனைவரும் சமம் ...

25 Nov 2022 | 05 mins 17 secs

312 | 19 - அனைவரும் ...

25 Nov 2022 | 05 mins 17 secs

311 | 18 - சின்ன மீன் பெர...

23 Nov 2022 | 05 mins 33 secs

311 | 18 - சின்ன மீன...

23 Nov 2022 | 05 mins 33 secs

310 | 38 - பிரம்பால் அடிக...

22 Nov 2022 | 09 mins 21 secs

310 | 38 - பிரம்பால்...

22 Nov 2022 | 09 mins 21 secs

309 | 20 - பூதத்தின் தொல்...

19 Nov 2022 | 04 mins 52 secs

309 | 20 - பூதத்தின்...

19 Nov 2022 | 04 mins 52 secs

308 | 92 - தேவதை காட்டிய ...

18 Nov 2022 | 12 mins 47 secs

308 | 92 - தேவதை காட...

18 Nov 2022 | 12 mins 47 secs

307 | 91 - முறமா சல்லடையா...

17 Nov 2022 | 04 mins 15 secs

307 | 91 - முறமா சல்...

17 Nov 2022 | 04 mins 15 secs

306 | 90 - வணக்கம் சொல்வா...

16 Nov 2022 | 06 mins 14 secs

306 | 90 - வணக்கம் ச...

16 Nov 2022 | 06 mins 14 secs

305 | 06 - தாமுவும் தக்கா...

13 Nov 2022 | 31 mins 44 secs

305 | 06 - தாமுவும் ...

13 Nov 2022 | 31 mins 44 secs

304 | 05 - பாதாள சிறையில்...

12 Nov 2022 | 07 mins 23 secs

304 | 05 - பாதாள சிற...

12 Nov 2022 | 07 mins 23 secs

303 | 04 - வாத்தே முட்டை ...

11 Nov 2022 | 09 mins 06 secs

303 | 04 - வாத்தே மு...

11 Nov 2022 | 09 mins 06 secs

302 | 03 - அரக்கனும் தங்க...

10 Nov 2022 | 08 mins 42 secs

302 | 03 - அரக்கனும்...

10 Nov 2022 | 08 mins 42 secs