Kjellkoll

Kjellkoll

UR – Utbildningsradion

Share:
Kjellkoll är Kjellsorterats poddar som utgår från Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling. Det är en förkortad version av Kjellsorterat. Ida Texell från 2030-delegationen förklarar alla sjutton mål för Kjell Eriksson.
...Read Less
Kjellkoll är Kjellsorterats poddar som utgår från Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling. Det är en förkortad version av Kjellsorterat. Ida Texell från 2030-delegationen förklarar alla sjutton mål för Kjell Eriksson.
...Read Less
Episodes (17)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

Mål 17: genomförande och ...

25 Sep 2019 | 05 mins 24 secs

Mål 17: genomförande...

25 Sep 2019 | 05 mins 24 secs

Mål 8: anständiga arbetsv...

25 Sep 2019 | 04 mins 49 secs

Mål 8: anständiga ar...

25 Sep 2019 | 04 mins 49 secs

Mål 2: ingen hunger

25 Sep 2019 | 05 mins 01 sec

Mål 2: ingen hunger

25 Sep 2019 | 05 mins 01 sec

Mål 3: hälsa och välbefin...

25 Sep 2019 | 02 mins 20 secs

Mål 3: hälsa och väl...

25 Sep 2019 | 02 mins 20 secs

Mål 4: god utbildning för...

25 Sep 2019 | 01 min 44 secs

Mål 4: god utbildnin...

25 Sep 2019 | 01 min 44 secs

Mål 5: jämställdhet

25 Sep 2019 | 02 mins 50 secs

Mål 5: jämställdhet

25 Sep 2019 | 02 mins 50 secs

Mål 6: rent vatten och sa...

25 Sep 2019 | 02 mins 55 secs

Mål 6: rent vatten o...

25 Sep 2019 | 02 mins 55 secs

Mål 7: hållbar energi för...

25 Sep 2019 | 02 mins 58 secs

Mål 7: hållbar energ...

25 Sep 2019 | 02 mins 58 secs

Mål 10: minskad ojämlikhe...

25 Sep 2019 | 02 mins 10 secs

Mål 10: minskad ojäm...

25 Sep 2019 | 02 mins 10 secs

Mål 11: hållbara städer o...

25 Sep 2019 | 04 mins 58 secs

Mål 11: hållbara stä...

25 Sep 2019 | 04 mins 58 secs

Mål 9: hållbar industri, ...

25 Sep 2019 | 04 mins 38 secs

Mål 9: hållbar indus...

25 Sep 2019 | 04 mins 38 secs

Mål 16: fredliga och inkl...

25 Sep 2019 | 03 mins 17 secs

Mål 16: fredliga och...

25 Sep 2019 | 03 mins 17 secs

Mål 12: hållbar konsumtio...

25 Sep 2019 | 07 mins 42 secs

Mål 12: hållbar kons...

25 Sep 2019 | 07 mins 42 secs

Mål 13: bekämpa klimatför...

25 Sep 2019 | 08 mins 47 secs

Mål 13: bekämpa klim...

25 Sep 2019 | 08 mins 47 secs

Mål 14: hav och marina re...

25 Sep 2019 | 07 mins 32 secs

Mål 14: hav och mari...

25 Sep 2019 | 07 mins 32 secs