Ključevi halal opskrbe

Share:

Listens: 0

About

Govori daija o halal opskrbi te kako da se dođe do nje, kao i o tome kada traženje opskrbe biva sunnet, a kada pohvalno, a obaveza je na onom ko nema šta da jede i ili prehranjuje porodicu traženje opskrbe, jer je se tomu daje prednost nad svakom nafilom.