MaHa | ماها

MaHa | ماها

Persian Media Production | رسانه پارسی

Share:
Share:
خیلی وقت‌ها به شوخی و جدی، با صدای بلند یا فقط در دل خودمان فکر می‌کنیم که «ما خوبیم و بقیه بدند». اگر در جامعه کاری درست انجام نمی‌شود، اگر زندگی و مناسبات اطراف‌مان به شیوه‌ای است که نمی‌پسندیم، اگر دروغ و ریا و فضولی و بی‌مسئولیتی در کار است، اگر در فضاهای عمومی آشغال هست، اگر در شهر که راه می‌رویم به هم تنه می‌زنیم و از احترام شهروندی خبری نیست، اگر در صف همدیگر را هُل می‌دهیم و همیشه عجله داریم، در همه‌ی این موقعیت‌های فرضی همیشه گروهی هستند...Read More
خیلی وقت‌ها به شوخی و جدی، با صدای بلند یا فقط در دل خودمان فکر می‌کنیم که «ما خوبیم و بقی...Read More
Episodes (13)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

۱۲. احترام

11 Jan 2020 | 29 mins 02 secs

۱۲. احترام

11 Jan 2020 | 29 mins 02 secs

۱۱. زبان تحقیرآمیز

04 Jan 2020 | 30 mins 24 secs

۱۱. زبان تحقیرآمیز

04 Jan 2020 | 30 mins 24 secs

۱۰. حرف مردم

28 Dec 2019 | 26 mins 44 secs

۱۰. حرف مردم

28 Dec 2019 | 26 mins 44 secs

۹. دقیقه نود

20 Dec 2019 | 30 mins 07 secs

۹. دقیقه نود

20 Dec 2019 | 30 mins 07 secs

۸. غیبت

14 Dec 2019 | 30 mins 44 secs

۸. غیبت

14 Dec 2019 | 30 mins 44 secs

۷. سندرم پای بی‌قرار

07 Dec 2019 | 27 mins 53 secs

۷. سندرم پای بی‌قرار

07 Dec 2019 | 27 mins 53 secs

۶. تنهایی

30 Nov 2019 | 30 mins 19 secs

۶. تنهایی

30 Nov 2019 | 30 mins 19 secs

۵. رانندگی

23 Nov 2019 | 24 mins 07 secs

۵. رانندگی

23 Nov 2019 | 24 mins 07 secs

۴. فضولی

16 Nov 2019 | 24 mins 13 secs

۴. فضولی

16 Nov 2019 | 24 mins 13 secs

۳. فرهنگ آشغال

09 Nov 2019 | 26 mins 53 secs

۳. فرهنگ آشغال

09 Nov 2019 | 26 mins 53 secs

۲. دروغ‌گویی

02 Nov 2019 | 23 mins 17 secs

۲. دروغ‌گویی

02 Nov 2019 | 23 mins 17 secs

۱. پول

26 Oct 2019 | 22 mins 08 secs

۱. پول

26 Oct 2019 | 22 mins 08 secs

معرفی پادکست ماها

10 Oct 2019 | 01 min 41 secs

معرفی پادکست ماها

10 Oct 2019 | 01 min 41 secs