മലയാളം റേഡിയോ നാടകങ്ങൾ ‌| Malayalam Radio Dramas

മലയാളം റേഡിയോ നാടകങ്ങൾ ‌| Malayalam Radio Dramas

All India Radio Malayalam

Share:
ദൃശ്യനാടകങ്ങൾക്ക് കലാസ്വാദകരുടെയിടെയിലുള്ള സ്വീകാര്യത ശബ്ദത്തിലൂടെ മാത്രം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന റേഡിയോ / ഓഡിയോ നാടകങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഗൃഹാതുരത്വവും കലകളോടുള്ള സമീപനവും ഓരോ റേഡിയോ നാടകങ്ങളും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ആകാശവാണിയുടെ മലയാളം റേഡിയോ നാടകങ്ങൾ ഈ അനൗദ്യോഗിക ശേഖരത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാം. © 2021 എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ആകാശവാണിയിൽ നിക്ഷിപ്തം.
ദൃശ്യനാടകങ്ങൾക്ക് കലാസ്വാദകരുടെയിടെയിലുള്ള സ്വീകാര്യത ശബ്ദത്തിലൂടെ മാത്രം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന റേഡിയോ / ഓഡിയോ നാടകങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഗൃഹാതുരത്വവും കലകളോടുള്ള സമീപനവും ഓരോ റേഡിയോ നാടകങ്ങളും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ആകാശവാണിയുടെ മലയാളം റേഡിയോ നാടകങ്ങൾ ഈ അനൗദ്യോഗിക ശേഖരത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാം. © 2021 എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ആകാശവാണിയിൽ നിക്ഷിപ്തം.
Episodes (63)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

Dubai Ka Jagapoga | ദുബായ...

03 Nov 2021 | 22 mins 03 secs

Dubai Ka Jagapoga | ...

03 Nov 2021 | 22 mins 03 secs

Ithilkkanni | ഇത്തിൾക്കണ്...

27 Oct 2021 | 58 mins 10 secs

Ithilkkanni | ഇത്തിൾ...

27 Oct 2021 | 58 mins 10 secs

Poovanpazham | പൂവൻപഴം | ...

20 Oct 2021 | 26 mins 05 secs

Poovanpazham | പൂവൻപ...

20 Oct 2021 | 26 mins 05 secs

Muhoortham | മുഹൂർത്തം | ...

13 Oct 2021 | 57 mins 57 secs

Muhoortham | മുഹൂർത്...

13 Oct 2021 | 57 mins 57 secs

Jeevanulla Prathimakal | ...

06 Oct 2021 | 47 mins 19 secs

Jeevanulla Prathimak...

06 Oct 2021 | 47 mins 19 secs

Karmayogam | കർമ്മയോഗം | ...

29 Sep 2021 | 57 mins 26 secs

Karmayogam | കർമ്മയോ...

29 Sep 2021 | 57 mins 26 secs

Copper Beeches | കോപ്പർ ബ...

22 Sep 2021 | 01 hr 08 mins 45 secs

Copper Beeches | കോപ...

22 Sep 2021 | 01 hr 08 mins 45 secs

Athaanu Buddhi | അതാണ് ബു...

15 Sep 2021 | 27 mins 11 secs

Athaanu Buddhi | അതാ...

15 Sep 2021 | 27 mins 11 secs

Upayogashoonyamakunna Sab...

08 Sep 2021 | 27 mins 39 secs

Upayogashoonyamakunn...

08 Sep 2021 | 27 mins 39 secs

Kathukal Kadha Parayunnu ...

01 Sep 2021 | 51 mins 55 secs

Kathukal Kadha Paray...

01 Sep 2021 | 51 mins 55 secs

Akale Akale Aaswasam | അക...

25 Aug 2021 | 53 mins 10 secs

Akale Akale Aaswasam...

25 Aug 2021 | 53 mins 10 secs

Roadil Palikkenda Niyaman...

18 Aug 2021 | 50 mins 04 secs

Roadil Palikkenda Ni...

18 Aug 2021 | 50 mins 04 secs

Pazhassi Raja | പഴശ്ശിരാജ...

11 Aug 2021 | 53 mins 01 sec

Pazhassi Raja | പഴശ്...

11 Aug 2021 | 53 mins 01 sec

Uravakal Vattunnu | ഉറവകൾ...

04 Aug 2021 | 56 mins 27 secs

Uravakal Vattunnu | ...

04 Aug 2021 | 56 mins 27 secs

Daivathinte Athaazham | ദ...

28 Jul 2021 | 16 mins 18 secs

Daivathinte Athaazha...

28 Jul 2021 | 16 mins 18 secs