Marktplatz - икономиче | Да учим немски | Deutsche Welle

Marktplatz - икономиче | Да учим немски | Deutsche Welle

DW.COM | Deutsche Welle

Share Podcast:
Икономически немски за напреднали: „Marktplatz“ е езиков курс, който ще ви въведе в професионалното всекидневие и други икономически теми.
...Read Less
Икономически немски за напреднали: „Marktplatz“ е езиков курс, който ще ви въведе в професионалното всекидневие и други икономически теми.
...Read Less
Episodes (26)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

Урок 01 - Павильонът: вси...

19 Apr 2007 | 22 mins 44 secs

Урок 01 - Павильонът...

19 Apr 2007 | 22 mins 44 secs

Урок 02 - Рибен пазар: ди...

19 Apr 2007 | 24 mins 05 secs

Урок 02 - Рибен паза...

19 Apr 2007 | 24 mins 05 secs

Урок 03 - Занаят: пътят к...

19 Apr 2007 | 23 mins 50 secs

Урок 03 - Занаят: пъ...

19 Apr 2007 | 23 mins 50 secs

Урок 04 - договор за поку...

19 Apr 2007 | 23 mins 53 secs

Урок 04 - договор за...

19 Apr 2007 | 23 mins 53 secs

Урок 05 - Калкулация и це...

19 Apr 2007 | 23 mins 52 secs

Урок 05 - Калкулация...

19 Apr 2007 | 23 mins 52 secs

Урок 06 - Обслужване на к...

19 Apr 2007 | 24 mins 14 secs

Урок 06 - Обслужване...

19 Apr 2007 | 24 mins 14 secs

Урок 07 - Финансиране на ...

19 Apr 2007 | 24 mins 06 secs

Урок 07 - Финансиран...

19 Apr 2007 | 24 mins 06 secs

Урок 08 - Консултация

19 Apr 2007 | 23 mins 51 secs

Урок 08 - Консултаци...

19 Apr 2007 | 23 mins 51 secs

Урок 09 - Фирмено финанси...

19 Apr 2007 | 24 mins 04 secs

Урок 09 - Фирмено фи...

19 Apr 2007 | 24 mins 04 secs

Урок 10 - Комбинирано дви...

19 Apr 2007 | 23 mins 54 secs

Урок 10 - Комбиниран...

19 Apr 2007 | 23 mins 54 secs

Урок 11 - Спедицията е ко...

19 Apr 2007 | 24 mins 04 secs

Урок 11 - Спедицията...

19 Apr 2007 | 24 mins 04 secs

Урок 12 - Смесени дружест...

19 Apr 2007 | 23 mins

Урок 12 - Смесени др...

19 Apr 2007 | 23 mins

Урок 13 - Филиал в чужбин...

19 Apr 2007 | 23 mins 57 secs

Урок 13 - Филиал в ч...

19 Apr 2007 | 23 mins 57 secs

Урок 14 - Maркетинг

19 Apr 2007 | 24 mins

Урок 14 - Maркетинг

19 Apr 2007 | 24 mins

Урок 15 - Изследвания и р...

19 Apr 2007 | 23 mins 59 secs

Урок 15 - Изследвани...

19 Apr 2007 | 23 mins 59 secs