Menlifoot Groupchat
Share:

Listens: 3

About

Tout bèl deba nou fè nan Groupchat Menlifoot la nap pataje yo avèk nou an Podcast. Pa ezite komante epi sutou FELMACHE !

Champions League

Nou rezume premye tou a ak statistik epi nou fè prediksyon sou prochen match yo. Pa blike suiv nou ,soskrayb, komante epi FELMACHE .
Show notes

Benzema

Nou te fè deba sou Benzema nan Groupchat la. Nap pataje ide nou sou jwè a. Pa bliye fè'l mache.
Show notes