Mey Deana Putri

Mey Deana Putri

mey deana

Share:
Sejarah yang menarik untuk di jelaskan akan seperti apa teknologi pada masa lalu jauh sebelum adanya teknologi komunikasi yang maju pada era 4.0 ini
Sejarah yang menarik untuk di jelaskan akan seperti apa teknologi pada masa lalu jauh sebelum adanya teknologi komunikasi yang maju pada era 4.0 ini