Mission Europe - Mission Berlin | یاد‌گیری آلمانی | Deutsche Welle
Share:

Listens: 16

About

Mission Europe، نام یک دوره آموزشی برای میتدیان است که شامل ماموریت جنایی پلیسی برلین، کراکو

Mission Berlin 26 - آزمایش‌های زمانى

در بازگشت به زمان حال آنا و پاول تلاش مى‌کنند که ماشین‌زمان را قفل کنند. اما کد دستگاه را ندارند. آنا "موسیقى را دنبال مى‌کند" و زن سرخ‌پوش سر مى‌رسد ...
Show notes

Mission Berlin 25 - مانعی در راه

رفته‌رفته وقت تنگ مى‌شود و آنا باید از پاول خداحافظى کند تا به ۹ نوامبر سال ۲۰۰۶ برگردد. فقط پنج دقیقه برای انجام مأموریتش مانده. آیا این وقت کافی است...
Show notes

Mission Berlin 24 - صداى تیک تاک ساعت

آنا صندوقچه‌ی فلزی‌ای را که در سال ۱۹۶۱ پنهان کرده بود، دوباره پیدا مى‌کند. اما چون صندوقچه‌ زنگ‌زده نمى‌تواند آن را باز کند. با این وجود وقتى موفق مى...
Show notes

Mission Berlin 23 - تا بعد!

موتورگازى که در راه خیابان برن‌آوو است آنا را همراه مى‌برد. کسى که به او کمک مى‌کند اوگور است که براى او در برلین، آرزوى موفقیت مى‌کند. اما این، براى ...
Show notes

Mission Berlin 22 - عجله کن!

آنا در برلین سال ۱۹۸۹ قرار مى‌گیرد، درست جایى که هنگام فروریختن دیوار برلین جشن بزرگى برپاست. او باید از میان جمعیت رد شود تا به جعبه برسد. ‌آیا موفق ...
Show notes

Mission Berlin 21 - یک نقشه‌ی جدید

آنا به سال ۲۰۰۶ برمى‌گردد. زن سرخ‌پوش کشیش کاوالیه را ربوده است. آنا به دلیل اینکه نمى‌تواند بفهمد کشیش کجا نگهدارى مى‌شود به ۹ نوامبر سال ۱۹۸۹، شبى ک...
Show notes

Mission Berlin 20 - از آن زمان به این زمان

آنا هنوز به راه حل معما نزدیک نشده است. راتاوا مى‌خواهد مانع از کدام اتفاق شود؟ او بعد از بازگشت به سال ۲۰۰۶باید به سال ۱۹۸۹ سفر کند. اما این جهش زمان...
Show notes

Mission Berlin 19 - عشق هنگام جنگ سرد

فقط ۴۰ دقیقه: آنا و پاول از دست زن سرخ‌پوش فرار مى‌کنند و به غرب برلین مى‌رسند. پاول در حالی که درباره‌ی عشق‌اش نسبت به آنا، با او حرف می‌زند، شرایط ر...
Show notes

Mission Berlin 18 - جعبه‌ی مخفی

آنا پى مى‌برد که زن سرخ‌پوش، رئیس راتاواست. فقط ۴۵ دقیقه مانده است. مهمترین نشانه‌اى که آنا در دست دارد جعبه کوچکى است که زن سرخ‌پوش پنهان کرده است. آ...
Show notes

Mission Berlin 17 - سنگرسازی در خیابان

فقط ۵۰ دقیقه: بازیکن تصمیم مى‌گیرد که دست به ریسک بزرگى بزند و به دختر صندوق‌دار اطمینان کند. رادیو خبر از سنگرهاى خیابانى سربازان آلمان شرقى مى‌دهد. ...
Show notes