Mjesto savjetovanja u islamu
Share:

Listens: 1

About

Nekoliko koristi oko savjetovanja, kako treba savjetovati i upućivati na dobro a da se pri tome postigne ono što se u osnovi htjelo.