Myter om brott & (o)trygghet

Share:

Listens: 0

About

Våldet ökar, otryggheten sprider ut sig och straffen är för milda. Uppfattningarna och ”tyckandena” är många när det kommer till frågor som handlar om brott, trygghet och brottsförebyggande arbete. Men hur ser det egentligen ut? Och vad kan göras för att minska brottsligheten, öka tryggheten och säkerställa att de som drabbas av brott får hjälp, stöd och skydd? I den här Podcasten från Stiftelsen Tryggare Sverige utmanar vi några av de missuppfattningar, myter och rena vanföreställningar som finns i samhället. I en serie program kommer vi intervjua politiker, makthavare, experter m.fl. för att få en bild av brottsligheten och otryggheten i Sverige samt vad som kan göras för att komma till rätta med situationen i våra kommuner, bostadsområden och skolor etc. Podcasten genomförs av journalisten Tom von Sivers och forskaren och f.d. polisen Magnus Lindgren, som också är generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige.

#11 Trygghet i skolan

Välkommen till det elfte avsnittet av Myter om brott & (o)trygghet – en podcast från Stiftelsen Tryggare Sverige. Ungdomar spenderar större delen av s...
Show notes

#10 Feministisk stadsplanering

Välkommen till det 10:e avsnittet av Myter om brott & (o)trygghet – en podcast från Stiftelsen Tryggare Sverige. Det offentliga rummet domineras på vi...
Show notes