Nghệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Nghệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Thuong Tran Lock

Share:
A podcast where Vietnamese artists all over the world and artists who resides in Vietnam can share their stories, experience about their art practices.
A podcast where Vietnamese artists all over the world and artists who resides in Vietnam can share their stories, experience about their art practices.
Episodes (4)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

Jenny Hạnh Nguyễn - Nữ nh...

09 Mar 2020 | 55 mins 53 secs

Jenny Hạnh Nguyễn - ...

09 Mar 2020 | 55 mins 53 secs

Meo Thuỳ Dương - Người Tạ...

26 Feb 2020 | 48 mins 47 secs

Meo Thuỳ Dương - Ngư...

26 Feb 2020 | 48 mins 47 secs

Trò chuyện cùng Bạch Vân ...

19 Feb 2020 | 30 mins 09 secs

Trò chuyện cùng Bạch...

19 Feb 2020 | 30 mins 09 secs

Khởi động: Nghệ Sĩ Bất Đắ...

31 Dec 2019 | 08 mins 23 secs

Khởi động: Nghệ Sĩ B...

31 Dec 2019 | 08 mins 23 secs