Podcast Srawung

Podcast Srawung

Podcast Srawung

Share:
Disinilah tempat kita, srawung. Siaran ini bertujuan untuk menjadi tempat sharing kita, penduduk asli jawa yang sedang tinggal di luar negeri, yang mana secara berkala akan diadakan siaran podcast dengan tema tertentu dan tamu tertentu. Walau begitu, tidak menutup kemungkinan bagi penduduk di daerah lain untuk bergabung. Tetapi jangan salahkan kami jika terdapat kata-kata yang tidak dapat dimengerti.
...Read Less
Disinilah tempat kita, srawung. Siaran ini bertujuan untuk menjadi tempat sharing kita, penduduk asli jawa yang sedang tinggal di luar negeri, yang mana secara berkala akan diadakan siaran podcast dengan tema tertentu dan tamu tertentu. Walau begitu, tidak menutup kemungkinan bagi penduduk di daerah lain untuk bergabung. Tetapi jangan salahkan kami jika terdapat kata-kata yang tidak dapat dimengerti.
...Read Less