Poštivanje Kur’ana

Poštivanje Kur’ana

Emir Demir

Share Podcast:
Koliko mi držimo do Kur’anskih načela i koliko mjesto ovaj Kur’an zauzima u našim prsima? Poslušajte ovo predavanje i usporedite sebe sa prijašnjim generacijama, pa ćete dobiti odgovor....
Read More
Koliko mi držimo do Kur’anskih načela i koliko mjesto ovaj Kur’an zauzima u našim prsima? Poslušajte ovo predavanje i usporedite sebe sa prijašnjim generacijama, pa ćete dobiti odgovor....
Read More