Salatul Jazah(Nyame fere a yaye go Efono so)

Salatul Jazah(Nyame fere a yaye go Efono so)

Abdul Nasir Mohammad

Share:
Kasamu : nkyerɛkyerɛmu Saneye yaye Salatul Jazah((Nyame fere a yaye go Efono so)
...Read Less
Kasamu : nkyerɛkyerɛmu Saneye yaye Salatul Jazah((Nyame fere a yaye go Efono so)
...Read Less