SBS Macedonian - СБС Македонски

SBS Macedonian - СБС Македонски

SBS Macedonian

Share:
Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Macedonian program, including news from Australia and around the world. - Слушајте интервјуа, прилози и приказни од заедницата на Македонската Програма на СБС Радио, вклучувајќи вести од Австралија и светот.
...Read Less
Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Macedonian program, including news from Australia and around the world. - Слушајте интервјуа, прилози и приказни од заедницата на Македонската Програма на СБС Радио, вклучувајќи вести од Австралија и светот.
...Read Less
Episodes (258)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

Македонија во група со Бу...

17 Dec 2021 | 01 min 55 secs

Македонија во група ...

17 Dec 2021 | 01 min 55 secs

SBS News in Macedonian 17...

17 Dec 2021 | 14 mins 09 secs

SBS News in Macedoni...

17 Dec 2021 | 14 mins 09 secs

Homeland Report in Macedo...

17 Dec 2021 | 09 mins 17 secs

Homeland Report in M...

17 Dec 2021 | 09 mins 17 secs

Матуранти по македонски в...

16 Dec 2021 | 09 mins 26 secs

Матуранти по македон...

16 Dec 2021 | 09 mins 26 secs

SBS News in Macedonian 16...

16 Dec 2021 | 12 mins 47 secs

SBS News in Macedoni...

16 Dec 2021 | 12 mins 47 secs

Homeland Report in Macedo...

16 Dec 2021 | 09 mins 56 secs

Homeland Report in M...

16 Dec 2021 | 09 mins 56 secs

Homeland Report in Macedo...

15 Dec 2021 | 11 mins 35 secs

Homeland Report in M...

15 Dec 2021 | 11 mins 35 secs

SBS News in Macedonian 15...

15 Dec 2021 | 11 mins 29 secs

SBS News in Macedoni...

15 Dec 2021 | 11 mins 29 secs

Doctors hope new developm...

15 Dec 2021 | 03 mins 52 secs

Doctors hope new dev...

15 Dec 2021 | 03 mins 52 secs

Вести на СБС на македонск...

14 Dec 2021 | 12 mins 37 secs

Вести на СБС на маке...

14 Dec 2021 | 12 mins 37 secs

Universities raise intern...

14 Dec 2021 | 07 mins 01 sec

Universities raise i...

14 Dec 2021 | 07 mins 01 sec

Homeland Report in Macedo...

14 Dec 2021 | 09 mins 13 secs

Homeland Report in M...

14 Dec 2021 | 09 mins 13 secs

Вести на СБС на македонск...

13 Dec 2021 | 12 mins 33 secs

Вести на СБС на маке...

13 Dec 2021 | 12 mins 33 secs

Homeland Report in Macedo...

13 Dec 2021 | 11 mins 18 secs

Homeland Report in M...

13 Dec 2021 | 11 mins 18 secs

Some have concerns as NSW...

13 Dec 2021 | 06 mins 25 secs

Some have concerns a...

13 Dec 2021 | 06 mins 25 secs