Shatranj-e zendegi | شطرنج زندگی

Shatranj-e zendegi | شطرنج زندگی

Persian Media Production | رسانه پارسی

Share:
Share:
زندگی بازی شطرنج است و عمر ما صفحه‌ی آن. آدمی در این سو، و روزگار در آن سوی، و هر دو بازیگر این بازی شطرنج‌اند. مهره‌های شطرنج هم، هر کدام حادثه‌ها و اتفاقات عجیب و غریب روزگار. و حال، هر کسی در این بازی شطرنج، سهمی از پیروزی و شاید هم سهمی از تجربه تلخ شکست دارد. ولی خوش به حال آن کسی که اگر در بازی شطرنج زندگی کیش هم شد، نگذارد که هرگز امید و اراده و توانش، مات این بازی بشود. مجموعه برنامه‌ی " شطرنج زندگی" از بازی ما در زندگی می‌گوید و اینکه چط...Read More
زندگی بازی شطرنج است و عمر ما صفحه‌ی آن. آدمی در این سو، و روزگار در آن سوی، و هر دو بازیگ...Read More
Episodes (12)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

۱۲. آنچه گذشت

04 Oct 2019 | 15 mins 16 secs

۱۲. آنچه گذشت

04 Oct 2019 | 15 mins 16 secs

۱۱. انتقاد:‌ آینه‌ای تمام...

04 Oct 2019 | 15 mins 03 secs

۱۱. انتقاد:‌ آینه‌ای...

04 Oct 2019 | 15 mins 03 secs

۱۰. خلاق‌تر شو

04 Oct 2019 | 15 mins 28 secs

۱۰. خلاق‌تر شو

04 Oct 2019 | 15 mins 28 secs

۹. پرخاشگری از کودکی تا ب...

04 Oct 2019 | 15 mins 01 sec

۹. پرخاشگری از کودکی...

04 Oct 2019 | 15 mins 01 sec

۸. چرا از زندگی می ترسیم؟

04 Oct 2019 | 15 mins 17 secs

۸. چرا از زندگی می ت...

04 Oct 2019 | 15 mins 17 secs

۷. مرهم موسیقی

04 Oct 2019 | 15 mins 17 secs

۷. مرهم موسیقی

04 Oct 2019 | 15 mins 17 secs

۶. قاطعیت در شغل

04 Oct 2019 | 15 mins 18 secs

۶. قاطعیت در شغل

04 Oct 2019 | 15 mins 18 secs

۵. عبور از موانع

04 Oct 2019 | 15 mins 14 secs

۵. عبور از موانع

04 Oct 2019 | 15 mins 14 secs

۴. نهیب مرگ

04 Oct 2019 | 15 mins 40 secs

۴. نهیب مرگ

04 Oct 2019 | 15 mins 40 secs

۳. آیا زبان زن‌ها کوتاه‌...

04 Oct 2019 | 15 mins 14 secs

۳. آیا زبان زن‌ها ک...

04 Oct 2019 | 15 mins 14 secs

۲. جرات نه گفتن

04 Oct 2019 | 15 mins 08 secs

۲. جرات نه گفتن

04 Oct 2019 | 15 mins 08 secs

۱. رازهای بزرگ خنده

04 Oct 2019 | 15 mins 19 secs

۱. رازهای بزرگ خنده

04 Oct 2019 | 15 mins 19 secs