Takut Terhadap Kesyirikan

Takut Terhadap Kesyirikan

Muhammad Umar As-Sewed

Share Podcast:
Menyebutkan tentang wajibnya takut terhadap dosa syirik, karena ia merupakan dosa yang paling besar dikarenakan ia menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah swt., dan pelakunya jika tidak sempat bertaubat sebelum meninggal maka ia akan kekal di neraka, diantara sebab-sebab terjerumusnya seseorang kedalam kesyirikan adalah....
Read More
Menyebutkan tentang wajibnya takut terhadap dosa syirik, karena ia merupakan dosa yang paling besar dikarenakan ia menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah swt., dan pelakunya jika tidak sempat bertaubat sebelum meninggal maka ia akan kekal di neraka, diantara sebab-sebab terjerumusnya seseorang kedalam kesyirikan adalah....
Read More