Tankesmien Agenda

Share:

Listens: 17

About

Agenda is a think tank focused on Norwegian domestic politics and international affairs. Our research focuses particularly on five topics: Labor economics, public welfare, immigration and integration, climate change and energy, as well as foreign policy. Most recordings are in Norwegian.

Hva er vitsen med sosialpolitikk?

Når mennesker faller utenfor, er kostnadene store, både for den enkelte og for samfunnet. Den norske velferdsstaten skal sørge for at alle får trygghe...
Show notes

Tillit og psykisk Helse

Riksrevisjonen kom nylig med flengende kritikk av befolkningens psykiske helsetilbud. Mange får ikke hjelp når de trenger det. Pasienter skrives ut fø...
Show notes