Tarihin Afrika

Tarihin Afrika

RFI

Share Podcast:
Tarihin Afrika ta hanyar zamanin manyan mutanen Nahiyar. Shirin na kunshe da sautin shugabannin Afrika da suka gabata da wadanda suka yi zamani da su. Babu wanda ke iya share tarihin wata al’umma, domin duk al’ummar da ba ta da tarihi kamar duniya ce babu rayuwa. Alain Foka ne ya gabatar da shirin daga RFI sashen Faransanci a Paris wanda aka fassara zuwa Hausa....
Read More
Tarihin Afrika ta hanyar zamanin manyan mutanen Nahiyar. Shirin na kunshe da sautin shugabannin Afrika da suka gabata da wadanda suka yi zamani da su. Babu wanda ke iya share tarihin wata al’umma, domin duk al’ummar da ba ta da tarihi kamar duniya ce babu rayuwa. Alain Foka ne ya gabatar da shirin daga RFI sashen Faransanci a Paris wanda aka fassara zuwa Hausa....
Read More
Episodes (61)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

Tarihin Afrika - Tarihin ...

19 Sep 2020 | 20 mins 21 secs

Tarihin Afrika - Tar...

19 Sep 2020 | 20 mins 21 secs

Tarihin Afrika - Tarihin ...

22 Feb 2020 | 20 mins 48 secs

Tarihin Afrika - Tar...

22 Feb 2020 | 20 mins 48 secs

Tarihin Afrika - Tarihin ...

30 Oct 2019 | 20 mins 24 secs

Tarihin Afrika - Tar...

30 Oct 2019 | 20 mins 24 secs

Tarihin Afrika - Tarihin ...

25 Aug 2019 | 19 mins 36 secs

Tarihin Afrika - Tar...

25 Aug 2019 | 19 mins 36 secs

Tarihin Afrika - Tarihin ...

18 Aug 2019 | 20 mins 21 secs

Tarihin Afrika - Tar...

18 Aug 2019 | 20 mins 21 secs

Tarihin Afrika - Tarihin ...

03 Aug 2019 | 20 mins 31 secs

Tarihin Afrika - Tar...

03 Aug 2019 | 20 mins 31 secs

Tarihin Afrika - Rayuwar ...

25 May 2019 | 20 mins 37 secs

Tarihin Afrika - Ray...

25 May 2019 | 20 mins 37 secs

Tarihin Afrika - Rayuwar ...

27 Apr 2019 | 21 mins 29 secs

Tarihin Afrika - Ray...

27 Apr 2019 | 21 mins 29 secs

Tarihin Afrika - Tarihin ...

20 Apr 2019 | 20 mins 34 secs

Tarihin Afrika - Tar...

20 Apr 2019 | 20 mins 34 secs

Tarihin Afrika - Tarihin ...

06 Apr 2019 | 21 mins 31 secs

Tarihin Afrika - Tar...

06 Apr 2019 | 21 mins 31 secs

Tarihin Afrika - Tarihin ...

25 Mar 2019 | 21 mins 31 secs

Tarihin Afrika - Tar...

25 Mar 2019 | 21 mins 31 secs

Tarihin Afrika - Tarihin ...

16 Mar 2019 | 19 mins 15 secs

Tarihin Afrika - Tar...

16 Mar 2019 | 19 mins 15 secs

Tarihin Afrika - Diori Ha...

19 Jan 2019 | 20 mins 10 secs

Tarihin Afrika - Dio...

19 Jan 2019 | 20 mins 10 secs

Tarihin Afrika - Tarihin ...

10 Dec 2018 | 20 mins 31 secs

Tarihin Afrika - Tar...

10 Dec 2018 | 20 mins 31 secs

Tarihin Afrika - Tarihin ...

01 Dec 2018 | 17 mins 29 secs

Tarihin Afrika - Tar...

01 Dec 2018 | 17 mins 29 secs