TEXTO SENTIDO, por Antônio Viviani

TEXTO SENTIDO, por Antônio Viviani

Rádiofobia Podcast Network

Share Podcast:
Texto Sentido, apresentado por Antônio Viviani. Um podcast com textos, poemas e poesias pra você ouvir e sentir…
Texto Sentido, apresentado por Antônio Viviani. Um podcast com textos, poemas e poesias pr...Read More
Episodes (33)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

TEXTO SENTIDO 032 – Estou...

21 Sep 2020 | 04 mins 14 secs

TEXTO SENTIDO 032 – ...

21 Sep 2020 | 04 mins 14 secs

TEXTO SENTIDO 031 – Bicho...

14 Sep 2020 | 03 mins 07 secs

TEXTO SENTIDO 031 – ...

14 Sep 2020 | 03 mins 07 secs

TEXTO SENTIDO 030 – Agost...

31 Aug 2020 | 04 mins 51 secs

TEXTO SENTIDO 030 – ...

31 Aug 2020 | 04 mins 51 secs

TEXTO SENTIDO 029 – Lua n...

25 Aug 2020 | 02 mins 46 secs

TEXTO SENTIDO 029 – ...

25 Aug 2020 | 02 mins 46 secs

TEXTO SENTIDO 028 – As mo...

18 Aug 2020 | 02 mins 44 secs

TEXTO SENTIDO 028 – ...

18 Aug 2020 | 02 mins 44 secs

TEXTO SENTIDO 027 – Sexua...

03 Aug 2020 | 07 mins 47 secs

TEXTO SENTIDO 027 – ...

03 Aug 2020 | 07 mins 47 secs

TEXTO SENTIDO 026 – Estra...

07 Jul 2020 | 02 mins 46 secs

TEXTO SENTIDO 026 – ...

07 Jul 2020 | 02 mins 46 secs

TEXTO SENTIDO 025 – Chove...

30 Jun 2020 | 01 min 44 secs

TEXTO SENTIDO 025 – ...

30 Jun 2020 | 01 min 44 secs

TEXTO SENTIDO 024 – Vivên...

23 Jun 2020 | 04 mins 15 secs

TEXTO SENTIDO 024 – ...

23 Jun 2020 | 04 mins 15 secs

TEXTO SENTIDO 023 – O Ext...

16 Jun 2020 | 05 mins 07 secs

TEXTO SENTIDO 023 – ...

16 Jun 2020 | 05 mins 07 secs

TEXTO SENTIDO 022 – Adoro...

08 Jun 2020 | 02 mins 29 secs

TEXTO SENTIDO 022 – ...

08 Jun 2020 | 02 mins 29 secs

TEXTO SENTIDO 021 – Const...

02 Jun 2020 | 03 mins 45 secs

TEXTO SENTIDO 021 – ...

02 Jun 2020 | 03 mins 45 secs

TEXTO SENTIDO 020 – Silên...

26 May 2020 | 03 mins 24 secs

TEXTO SENTIDO 020 – ...

26 May 2020 | 03 mins 24 secs

TEXTO SENTIDO 019 – Noite

19 May 2020 | 02 mins 33 secs

TEXTO SENTIDO 019 – ...

19 May 2020 | 02 mins 33 secs

TEXTO SENTIDO 018 – NÃO P...

12 May 2020 | 02 mins 46 secs

TEXTO SENTIDO 018 – ...

12 May 2020 | 02 mins 46 secs