Trinity Lutheran Freeland Sermons

Trinity Lutheran Freeland Sermons

Trinity Lutheran Freeland Sermons

Share Podcast:
Weekly sermons of Trinity Lutheran Church in Freeland, WA
Weekly sermons of Trinity Lutheran Church in Freeland, WA
Episodes (144)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

11/1/20 “Terminal Humans ...

31 Oct 2020 | 01 hr 13 secs

11/1/20 “Terminal Hu...

31 Oct 2020 | 01 hr 13 secs

10/25/20 “Continuing the ...

24 Oct 2020 | 42 mins 27 secs

10/25/20 “Continuing...

24 Oct 2020 | 42 mins 27 secs

10/18/20 “First Things Fi...

17 Oct 2020 | 50 mins 20 secs

10/18/20 “First Thin...

17 Oct 2020 | 50 mins 20 secs

10/11/20 “Letters from Pr...

11 Oct 2020 | 44 mins 40 secs

10/11/20 “Letters fr...

11 Oct 2020 | 44 mins 40 secs

10/4/20 “The Best Advice”...

03 Oct 2020 | 54 mins 31 secs

10/4/20 “The Best Ad...

03 Oct 2020 | 54 mins 31 secs

9/27/20 “Showing Up” by P...

26 Sep 2020 | 51 mins 13 secs

9/27/20 “Showing Up”...

26 Sep 2020 | 51 mins 13 secs

9/20/20 “Not Fair? Think ...

19 Sep 2020 | 47 mins 15 secs

9/20/20 “Not Fair? T...

19 Sep 2020 | 47 mins 15 secs

9/13/20 “How Many Times?”...

12 Sep 2020 | 46 mins 22 secs

9/13/20 “How Many Ti...

12 Sep 2020 | 46 mins 22 secs

9/6/20 “One Two Three, Le...

05 Sep 2020 | 49 mins 25 secs

9/6/20 “One Two Thre...

05 Sep 2020 | 49 mins 25 secs

8/30/20 A Plan for Surviv...

29 Aug 2020 | 46 mins 37 secs

8/30/20 A Plan for S...

29 Aug 2020 | 46 mins 37 secs

8/23/20 “What’s a King to...

22 Aug 2020 | 53 mins 06 secs

8/23/20 “What’s a Ki...

22 Aug 2020 | 53 mins 06 secs

8/16/20 “I Believe” by Pa...

15 Aug 2020 | 51 mins 23 secs

8/16/20 “I Believe” ...

15 Aug 2020 | 51 mins 23 secs

8/9/20 “Focus on Jesus”

08 Aug 2020 | 53 mins 07 secs

8/9/20 “Focus on Jes...

08 Aug 2020 | 53 mins 07 secs

8/2/20 “Never Waste a Mir...

01 Aug 2020 | 50 mins 26 secs

8/2/20 “Never Waste ...

01 Aug 2020 | 50 mins 26 secs

7/26/20 “Fruit of the Spi...

25 Jul 2020 | 44 mins 17 secs

7/26/20 “Fruit of th...

25 Jul 2020 | 44 mins 17 secs