Về Con Người - Con Trai Thủ Lĩnh Al-Maamoon Al-A’bbaasi Và Người Đàn Ông Nghèo

Về Con Người - Con Trai Thủ Lĩnh Al-Maamoon Al-A’bbaasi Và N...

Abu Hisaan Ibnu Ysa

Share Podcast:
Về Con Người - Con Trai Thủ Lĩnh Al-Maamoon Al-A’bbaasi Và Người Đàn Ông Nghèo: Bài thuyết giảng kể về lời đối thoại giữa người đàn ông giàu có, quyền lực, con trai của thủ lĩnh với người nô lệ nghèo khổ.
...Read Less
Về Con Người - Con Trai Thủ Lĩnh Al-Maamoon Al-A’bbaasi Và Người Đàn Ông Nghèo: Bài thuyết giảng kể về lời đối thoại giữa người đàn ông giàu có, quyền lực, con trai của thủ lĩnh với người nô lệ nghèo khổ.
...Read Less