Visaya and Cebuano: Two Christian seminars: (1) Ang Agos: Pagpasiugda sa Spirituhanon Pagtubo diha sa Simbahan, and (2) Mahimong usa ka Magbubuntog

Visaya and Cebuano: Two Christian seminars: (1) Ang Agos: Pa...

Rev. Paul J. Bucknell

Share:
Two full audio/video quality discipleship seminars with slides translated from English into Visaya (Cebuano). Katuyoan niining Pastor seminar mahitungod sa Pagkatinon-an Pagsangkap sa bibliyanhon kalidad sa pagpanudlo sa pagkatinon-an ug Kristohanong pagmatoto sa mga pangulo sa simbahan aron sa pagtabang sa pagpasabot ug pag-ugmad sa pagpatubo sa simbahan.Kining unang han’ay mao ang sentro sa pagpasundayag sa Ang Pag-agos gikan sa 1 Juan 2:12-14 Ug makahimo ang mga pangulo sa paghatud sa spirituhanon pagtubo niadtong bisan kinsa ang ana-a sa ikatulong ang-ang. Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamot: Mahimong usa ka Magbubuntog. https://www.foundationsforfreedom.net or store: https://www.foundationsforfreedom.net/Help/Store/Shop_BFF.html
...Read More
Two full audio/video quality discipleship seminars with slides translated from English into Visaya (Cebuano). Katuyoan niining Pastor seminar mahitungod sa Pagkatinon-an Pagsangkap sa bibliyanhon kalidad sa pagpanudlo sa pagkatinon-an ug Kristohanong pagmatoto sa mga pangulo sa simbahan aron sa pagtabang sa pagpasabot ug pag-ugmad sa pagpatubo sa simbahan.Kining unang han’ay mao ang sentro sa pagpasundayag sa Ang Pag-agos gikan sa 1 Juan 2:12-14 Ug makahimo ang mga pangulo sa paghatud sa spirituhanon pagtubo niadtong bisan kinsa ang ana-a sa ikatulong ang-ang. Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamot: Mahimong usa ka Magbubuntog. https://www.foundationsforfreedom.net or store: https://www.foundationsforfreedom.net/Help/Store/Shop_BFF.html
...Read More
Episodes (32)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

Cebuano - Visaya D2#10/10...

04 Nov 2014 | 01 hr 05 mins 59 secs

Cebuano - Visaya D2#...

04 Nov 2014 | 01 hr 05 mins 59 secs

Cebuano - Visaya D2#10/10...

04 Nov 2014 | 01 hr 05 mins 59 secs

Cebuano - Visaya D2#...

04 Nov 2014 | 01 hr 05 mins 59 secs

Cebuano - Visaya D2#09/10...

04 Nov 2014 | 01 hr 31 mins 10 secs

Cebuano - Visaya D2#...

04 Nov 2014 | 01 hr 31 mins 10 secs

Cebuano - Visaya D2#09/10...

04 Nov 2014 | 01 hr 31 mins 10 secs

Cebuano - Visaya D2#...

04 Nov 2014 | 01 hr 31 mins 10 secs

Cebuano - Visaya D2#08/10...

04 Nov 2014 | 01 hr 08 mins 48 secs

Cebuano - Visaya D2#...

04 Nov 2014 | 01 hr 08 mins 48 secs

Cebuano - Visaya D2#08/10...

04 Nov 2014 | 01 hr 08 mins 48 secs

Cebuano - Visaya D2#...

04 Nov 2014 | 01 hr 08 mins 48 secs

Cebuano - Visaya D2#07/10...

04 Nov 2014 | 01 hr 05 secs

Cebuano - Visaya D2#...

04 Nov 2014 | 01 hr 05 secs

Cebuano - Visaya D2#07/10...

04 Nov 2014 | 01 hr 05 secs

Cebuano - Visaya D2#...

04 Nov 2014 | 01 hr 05 secs

Cebuano - Visaya D2#06/10...

04 Nov 2014 | 53 mins 21 secs

Cebuano - Visaya D2#...

04 Nov 2014 | 53 mins 21 secs

Cebuano - Visaya D2#06/10...

04 Nov 2014 | 53 mins 21 secs

Cebuano - Visaya D2#...

04 Nov 2014 | 53 mins 21 secs

Cebuano - Visaya D2#05/10...

04 Nov 2014 | 01 hr 14 mins 59 secs

Cebuano - Visaya D2#...

04 Nov 2014 | 01 hr 14 mins 59 secs

Cebuano - Visaya D2#05/10...

04 Nov 2014 | 01 hr 14 mins 59 secs

Cebuano - Visaya D2#...

04 Nov 2014 | 01 hr 14 mins 59 secs

Cebuano - Visaya D2#04/10...

04 Nov 2014 | 01 hr 18 mins 50 secs

Cebuano - Visaya D2#...

04 Nov 2014 | 01 hr 18 mins 50 secs

Cebuano - Visaya D2#04/10...

04 Nov 2014 | 01 hr 18 mins 50 secs

Cebuano - Visaya D2#...

04 Nov 2014 | 01 hr 18 mins 50 secs

Cebuano - Visaya D2#03/10...

04 Nov 2014 | 55 mins 43 secs

Cebuano - Visaya D2#...

04 Nov 2014 | 55 mins 43 secs