Vita Baina Ya Waumini Na Makafiri

Vita Baina Ya Waumini Na Makafiri

Salim Qahtwani

Share Podcast:
Mada hii imezungumzia vita baina ya waislam na makafiri,na jinsi alivyo pigana mtume rehma na amani ziwe juu yake na msimamo wa mtuma kwa viongozi wa kiquraish....
Read More
Mada hii imezungumzia vita baina ya waislam na makafiri,na jinsi alivyo pigana mtume rehma na amani ziwe juu yake na msimamo wa mtuma kwa viongozi wa kiquraish....
Read More