Att locka och leda – Inte att styra och domptera

Share:

Listens: 0

RFV Bildningspodden

Education


I mitten av maj diskuterade Carola Bryggman och Malin Eriksson pedagogens uppgift både före, under och efter corona-tiden utgående från dikten:Min uppgift som pedagog äratt vara föredöme – INTE att fördömaatt visa – INTE att tillrättavisaatt berömma – INTE att bedömaatt bejaka – INTE att begränsaatt begripa – INTE att befallaatt befrämja – INTE att beskäraatt benämna – INTE att bestämmaatt bemöta – INTE att belastaatt belöna – INTE att bestraffaatt vårda och uppmuntra – INTE att tukta och förmanaatt lyssna och invänta – INTE att förvänta och krävaatt lyfta fram och stödja – INTE att trycka ned och förstöraMin uppgift som pedagog är att LOCKA och LEDA – inte att styra och domptera.Författare: Ann GranbergFölj oss på:FacebookTwitter