Elev- och studiehandledningens allt viktigare roll

Share:

Listens: 0

RFV Bildningspodden

Education


Elev- och studiehandledningens allt viktigare roll, inte minst i samband med planerna på den utvidgade läroplikten och kontinuerligt lärande, har varit på tapeten under de senaste åren. Samtidigt har också frågan om behovet av en svenskspråkig kontinuerlig studiehandledarutbildning diskuterats. För att ta reda på hur läget gällande studiehandledningen är i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet gjorde svenska enheten en förfrågan riktad till kommunernas bildningsdirektörer och rektorerna inom yrkesutbildningen på andra stadiet. Resultatet har sammanställts i en kort rapport.Överinspektörerna Carola Bryggman och Malin Eriksson diskuterar resultaten i rapporten, om studiehandledning i allmänhet och funderar på om det på sikt borde finnas en vägledarutbildning på magistersnivå.  Följ oss på:FacebookTwitter