EP.13 Books ปีแสง โดย ดุจดาว วัฒนปรกณ์

Share:

Listens: 0

TheCtec Podcast

Education


EP. นี้ได้แรงได้แรงผลักดันจากช่วงโควิดมีเรื่องมากระทบเยอะและอะไรๆที่มันสะสมอยูก็ระเบิดออกมาเป็นอารมณ์โกรธ รู้สึกผิดไม่มีความสุขขึ้นมาซะอย่างนั้นจึงมองหาวิธีจัดการกับผมในตัวเอง จนมาเจอหนังสือเล่มนี้"ปีแสง" โดย คุณดุจดาว วัฒนปกรณ์ทำให้ได้เรียนรู้"วิธีเพิ่มความสุข จากการเรียนรู้จักตนเอง"ผ่านเรื่องราวชีวิตของเธอที่ยิ่งกว่านิยายซะอีกแต่หลังอ่านจบ รู้สึกมีความหวังและมีเครื่องมือใหม่ๆติดตวมาด้วยสำหรับ ใช้รับมือในอนาคตเลยเอามาแชร์ เพราะเชื่อว่าทุกคนก็คงกำลังมองหาวิธีเพิ่มความสุขอยู่เช่นกัน