EP.5 ทำไมคนเราถึงตัดสินใจ ไม่เหมือนกัน ในเรื่องเดียวกัน

Share:

Listens: 0

TheCtec Podcast

Education


EP เป็นเรื่องที่ผมครุ่นคิด กับเรื่องที่ทำไมคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ถึง ยอมรับกับเรื่องที่ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยกับชุมชนมากขึ้น และอยากชวนให้ฉุกคิดเรื่องดังกล่าวหากชอบอ่านบทความก็อ่านได้ที่https://thectec.net/ทำไมคนตัดสินใจไม่เหมือ/